Kryteria oceny

Każdą książkę oceniam w skali 1-10, ocena jest wypadkową punktów, jakie jak najbardziej subiektywnie przyznaję w 5 kategoriach.
W każdej kategorii przyznaję max. 5 punktów, które następnie sumuję i dzielę przez maksymalną możliwą liczbę punktów do zdobycia, czyli 25. Wynik jest oceną książki.

I. Fabuła
Fabuła jest w powieści ważna i pełni w niej zasadniczo dwie role –  pierwszorzędną, kiedy czytana książka koncentruje się na akcji, oraz drugorzędną, kiedy  na pierwszym planie znajdują się raczej bohaterowie i ich emocje. W obu przypadkach dobra fabuła jest jednak niezbędna i nie ma bez niej dobrej powieści, niezależnie od gatunku.
Oceniając fabułę zadaję sobie pytanie, czy opowiadana historia była spójna, akcja wartka, dynamiczna, zaskakująca?

II. Bohaterowie, kreacja postaci
Tak jak nie ma powieści bez dobrej fabuły, tak samo nie ma jej bez dobrze skonstruowanych postaci, zarówno pierwszo-, jak i drugoplanowych. Dobry bohater wzbudza emocje, niekoniecznie pozytywne.Warstwa charakterologiczna, obecność na kartach powieści całej gamy osobowości jest niezbędna, aby osiągnęła pełnię. Nudni, jednowymiarowi bohaterowie niejednokrotnie psują lekturę i pozostawiają po niej niesmak.

III. Narracja i język
Bez narracji nie ma powieści, choćbyśmy mieli fantastyczną historię, nieprzeciętnych bohaterów, to jeśli sposób prowadzenia opowieści jest schrzaniony, nic jej nie uratuje. Dobra narracja z kolei nawet ze średniej w gruncie rzeczy historii uczyni cuda.
To ważne, aby narracja podążała za dynamiką akcji, to dzięki niej jesteśmy w stanie poznać i zrozumieć bohaterów, to narracja otwiera drzwi wyobraźni.

IV. Emocje
Dobra książka zostawia po sobie ślad. Budzi emocje adekwatne do gatunku, z jakim się mierzymy.  Dobra książka może nas zasmucić, zszokować,sprowokować do zadumy nad istotnym zagadnieniem, wywoływać uśmiech, sprawić, że trudno będzie zasnąć – dzięki temu zostaje z nami na dłużej. Jeśli książka wzbudza co najwyżej ziewanie, trudno będzie ocenić ją dobrze.

V. Kreacja świata
Dobra powieść buduje w naszej wyobraźni wyrazisty świat, potrafi przenieść nas na drugi koniec globu, w alternatywną rzeczywistość, w miejsca historyczne. Świat w książce współgra ze wszystkimi pozostałymi składnikami, dopełnia ich, urealnia fabułę, postaci w świecie są tym, kim są, właśnie dlatego, że otacza ich taka, a  nie inna rzeczywistość, nieważne czy się wobec niej buntują, czy wręcz przeciwnie.